• Chia sẻ
  • 5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội

5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội

Để hiểu được vai trò và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn cần phải biết được 5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội là gì. Đây là cách tốt nhất để giúp bạn có thể tìm hiểu thông tin về luật bảo hiểm xã hội được chính xác và cụ thể nhất.

Với nhiều người, việc tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội đơn giản là để giúp cho mình có thể nắm rõ các thông tin về luật bảo hiểm xã hội và từ đó có thể thực hiện các thủ tục có liên quan đến vấn đề này được chính xác và hợp lệ nhất.

5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội

Để có thể biết 5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội là gì thì bạn nên biết được thực ra bảo hiểm xã hội là gì và bản chất của nó như thế nào trong đời sống xã hội hiện nay.

Khái niệm bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là một chính sách mà Nhà nước ban hành nhằm nâng cao vấn đề an sinh xã hội của đất nước nên cao hơn. Nó là sự bù đắp một phần nào đó đối với người tham gia bảo hiểm xã hội khi sức lao động bị mất đi hay giảm đi như: thai sản, tai nạn, hưu trí. Thực tế thì bản chất của bảo hiểm xã hội chính là việc phân chia tổn thất của một hoặc một số người cho tất cả những người tham gia bảo hiểm cùng chịu. Đây là quy tắc hoạt động theo số đông mà luật bảo hiểm xã hội đang áp dụng.

5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội

- Nguyên tắc thứ nhất: bảo hiểm xã hội là sự bảo hiểm cho sự rủi ro chứ không phải là chắc chắn dành cho người tham gia. Đây là sự bảo hiểm cho các sự cố ngoài ý muốn mà người tham gia bảo hiểm xã hội gặp phải trong thời gian tham gia bảo hiểm xã hội.

- Nguyên tắc thứ hai là việc tham gia bảo hiểm xã hội cũng như các hoạt động giao dịch cần được thực hiện một cách trung thực tuyệt đối. Tất cả dựa trên sự tin tưởng  lẫn nhau giữa người tham gia bảo hiểm xã hội và cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Nguyên tắc thứ ba là quyền lợi mà người tham gia bảo hiểm xã hội có được là những quyền lợi có thể được bảo hiểm. Nó có thể là quyền lợi đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra trong tương lai. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sự an toàn hay không an toàn của người tham gia bảo hiểm xã hội.

- Nguyên tắc thứ tư là nguyên tắc bồi thường. Theo luật bảo hiểm xã hội thì người tham gia bảo hiểm xã hội khi gặp các sự cố khiến sức lao động bị mất hay giảm đi thì bên bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường để để đảm bảo cho người tham gia bảo hiểm xã hội có được sự bù đắp về mặt tài chính như trước khi sự cố xảy ra. Mức bù đắp này mang tính tương đương với thực tế.

- Nguyên tắc thứ năm là nguyên tắc thế quyền. Theo nguyên tắc này thì sau khi bên bảo hiểm đã bồi thường các tổn thất cho người tham gia bảo hiểm xã hội thì có quyền liên hệ đến bên thứ 3 để đòi quyền bồi thường cho mình.

Như vậy, với 5 nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội được nêu trên đây, bạn đã có thể biết được thực ra thì bảo hiểm xã hội là như thế nào để có thể có được quyết định chính xác nhất đối với việc tham gia hay không tham gia.