• Chia sẻ
  • Bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu

Bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu

Nếu nói bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu để có thể hưởng các chế độ thì rất khó để có được câu trả lời cụ thể. Bởi để có thể biết đươc thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu thì còn tùy theo theo chế độ mà người tham gia bảo hiểm xã hội muốn hưởng là gì?

Thời gian ,thủ tục và các quy định tham gia bảo hiểm xã hội như thế nào sẽ là điều mà người tham gia bảo hiểm xã hội quan tâm. Vì thế cho nên, người tham gia bảo hiểm xã hội cần liên hệ đến các dịch vụ bảo hiểm xã hội để có thể đảm bảo có câu trả lời hợp lý nhất.

Bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu

Thời gian bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu lâu sẽ còn tùy thuộc vào từng trường hợp và chế độ bảo hiểm xã hội của mỗi người. Không có một mốc thời gian cụ thể cho người lao động để có thể xác định cho tất cả các trường hợp hưởng chế độ khác nhau. Vì thế, chúng ta phải xét theo từng trường hợp khác nhau để có thể biết được thời gian cần có là gì?

Đối với chế độ thai sản

Muốn hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội phải đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Thời gian 06 tháng này không cần phải đóng liên tục vẫn có thể đảm bảo được hưởng chế độ. Đối với chế độ thai sản dành cho nam giới khi có vợ sinh con thì người chồng chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội là có thể hưởng chế độ thai sản chứ không quy định thời gian bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu như lao động nữ.

Chế độ tử tuất

Để hưởng chế độ tử tuất thì chỉ cần người lao động tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo từng trường hợp khác nhau sẽ có mức độ hưởng chế độ tử tuất khác nhau. Tuy nhiên, theo quy định mà luật bảo hiểm xã hội ban hành thì không có một quy định cụ thể nào đối với thời gian tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ tử tuất khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Chế độ hưu trí

Với chế độ hưu trí từ ngà 1/1/2018 thì việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động sẽ có nhiều biến động hơn so với trước đây. Người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội thêm thời gian tối đa là 05 năm để có thể hưởng các chế độ hưu trí theo luật mới. Theo đó thì cứ theo từng năm thì luật bảo hiểm xã hội sẽ quy định tăng thời gian đóng bảo hiểm xã hội lên để hưởng lương hưu. Hơn thế nữa, nếu muốn hưởng tối đa lương hưu bằng 75% lương đóng bảo hiểm xã hội thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội cần phải đóng là 35 năm với nam và 30 năm với nữ. Thời gian đóng này đã tăng lên cao hơn 05 năm so với năm 2017 trở về trước.

Trên đây là những trường hơp trả lời cho việc bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu để có thể hưởng các chế độ mà mọi người cần biết.