• Chia sẻ
  • Cần có những buổi huấn luyện an toàn lao động

Cần có những buổi huấn luyện an toàn lao động

Trong quá trình làm viêc đôi khi những sự cố không lường trước được sẽ đến với chúng ta. Thế nên đòi hỏi chúng ta trong những tình huống ấy phải có cách ứng xử phù hợp và không khéo.

Những buổi huấn luyện an toàn cho người lao động rất bổ ích đối với công nhân. Nhưng họ vốn đã quen với lao động chân tay nên khi chúng ta bắt họ phải ngồi nghe thì rất khó. Cũng như bạn đang tra tấn hay ru họ ngủ vậy, nên những buổi diễn giải bằng lý thuyết xuông sẽ không mang lại hiệu quả.

Cho nên những cán bộ trong những buổi huấn luyện an toàn phải lòng ghép những trò gây hứng thú người nghe. Những hành động cụ thể, thiết thực và gần gữi với người lao động. Bạn có thể vừa nới vừa thực hành và mời những người công nhân cùng lên thực hành chung với mình. Thiết kế những hình ảnh thiết thực cũng là tiêu điểm chú ý người nghe. Đặc biệt phải tranh thủ những lúc mọi người còn tinh thần hăng say nhất để nói những việc quan trọng. Càng về sau thì bạn nên tranh thủ thực hành và hạn chế nói nhé! Vi ấy mọi người sẽ giảm dần và không nghe bạn nói đâu, có khi là họ còn làm nhiều việc riêng.

Mình muốn chia sẽ những kinh nghiệm này cho những vị đang dạy các lớp huấn luyện cho công nhân. Qua những buổi mình cùng mọi người đến các phân xưởng nhằm truyền đạt những kiến thức trong khi lao động. Nhưng rất thường gặp những tình cảnh nói như trên. Giờ thì đã khác nững bài đó mọi người rất thích nghe và cứ tranh thủ vào ngày chủ nhật là họ lại mong đợi chúng tôi.

Vì mọi lần khi chúng tôi giải thích thì họ không nghe nhưng khi vào công ty có sự cố thì mọi người lại cuốn lên. Nhưng cũng mai trong số đó có người chú ý lắng nghe và làm theo đúng như hướng dẫn. Nên đã cứu được người gặp nạn và sơ cứu trước khi đưa vào bệnh viện nên tình trạng không nặng lắm. Khi đó mọi người mới rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình và luôn giành những ngày cuối tuần để nghe chúng tôi dạy.