• Chia sẻ
  • Điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh

Khi bạn có ý định thành lập doanh nghiệp thì việc làm thủ tục đăng ký kinh doanh là điều không thể thiếu. Tuy nhiên , điều cần lưu ý là bạn phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mà pháp luật quy định.

Hiện nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang là  cầu nối đáng tin cậy cho nhiều người trong việc thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến việc thành lập hay hoạt động của công ty. Dịch vụ này luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp một cách hoàn hào nhất, mang đến sự hài lòng cho mọi người.

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh

Thông thường thì mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau sẽ có các điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh khác  nhau. Tuy nhiên, dù là ngành nghề gì thì bạn cũng cần phải đáp ứng được các điều kiện chung sau đây :

1. Chủ  thể  kinh doanh hợp pháp

Người đăng ký kinh doanh không được vi phạm vào điều 13 của Luật doanh nghiệp.Theo đó thì chủ thể kinh doanh phải đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng đang chấp hành  các hình phạt từ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra thì chủ thể kinh doanh không thuộc cán bộ các cơ quan chức năng theo quy định mà pháp luật ban hành.

2. Ngành nghề kinh doanh

Để đảm bảo đủ điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh thì việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh hợp pháp là điều cần thiết. Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp không được nằm trong danh sách các ngành nghề bị pháp luật cấm kinh doanh và cũng không được làm ảnh hưởng đến xã hội. Nếu  là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đảm  bảo đáp  ứng được các điều kiện mà pháp luật ban hành.

3. Địa điểm kinh doanh

Khi thực hiện đăng ký xin giấy phép kinh doanh thì bạn phải đảm bảo là trụ sở kinh doanh không nằm trong khu vực bị pháp luật cấm kinh doanh và đáp ứng đủ các yêu cầu về sự rõ ràng, cụ thể, có đầy đủ 05  cấp hành chính theo quy định.

4. Vốn kinh doanh

Điều kiện kinh doanh quan trọng nhất  liên quan đến tính pháp lý và tính thực tế chính là vốn. Đây là yếu tố có quyết định rất lớn đến việc kinh doanh của bạn. Vốn kinh doanh phải đảm bảo đáp ứng được hai loại vốn là vốn điều lệ và vốn pháp định. Tùy theo từng ngành nghề khác nhau mà pháp luật quy định về số vốn khác nhau. Nhưng yêu cầu chung là vốn điều lệ không được phép thấp hơn vốn pháp định.

Như vậy, trên đây là các điều kiện để doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh chung mà bạn cần biết để có thể đảm bảo là công việc đăng ký kinh doanh được thuận lợi và suôn sẽ nhất.