• Chia sẻ
  • Điều kiện thành lập công ty tài chính

Điều kiện thành lập công ty tài chính

Điều kiện thành lập công ty tài chính là những điều lệ mà doanh nghiệp bắt buộc phải có để có thể nhận được giấy phép thành lập từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Bạn đang có mong muốn thành lập được một công ty tài chính để có thể thỏa ước nguyện kinh doanh của mình. Tuy nhiên những vấn đề về điều kiện thành lập, thủ tục hay hồ sơ bạn đều không rõ. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin trong bài viết dưới đây nhé, chắc chắn chúng sẽ mang lại cho bạn những kiến thức hữu ích.

Thông tư số 06/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì để  cấp phép thành lập công ty tài chính cho một doanh nghiệp bất kỳ nào đó, thì đơn vị đó phải có phương án kinh doanh hiệu quả, đồng thời đáp ứng được 5 điều kiện mà pháp luật đưa ra.  Nếu đáp ứng được những điều kiện này thì doanh nghiệp mới có thể thực hiện được mục đích của mình.

Điều kiện thành lập công ty tài chính

Điều kiện thành lập công ty tài chính bao gồm phương án kinh doanh và 5 điều kiện cụ thể. Thứ nhất, về phương án kinh doanh, đơn vị phải nêu được địa bàn, trụ sở, phương thức kinh doanh và cần có chiến lược kinh doanh trong 3 năm đầu tiên. Thứ hai, về 5 điều kiện cụ thể như sau :

-  Vốn pháp định của công ty tài chính nhà nước, hay cổ phần, và công ty tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng được quy định là 50 tỷ VND. Vốn pháp định của công ty tài chính liên doanh, và  công ty tài chính có 100% vốn nước ngoài là 5 triệu USD.

-  Thành viên sáng lập ra công ty tài chính là những cá nhân, tổ chức tốt có năng lực về tài chính lớn, lãnh đạo xuyên suốt. Người quản trị điều hành công ty phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ chuyên môn phù hợp lĩnh vực hoạt động tài chính của công ty, ngân hàng nhà nước.

-  Công ty phải thực hiện và xây dựng điều lệ về tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và những  quy định hiện hành của pháp luật.

-  Có nhu cầu kinh doanh, hoạt động trên địa bàn đã xin trong hồ sơ.

-  Đặc biệt, điều kiện để thành lập công ty tài chính có vốn 100% nước ngoài sẽ phải có thêm một điều kiện nữa là : Được cơ quan có thẩm quyền có chức năng  của nước ngoài cho phép hoạt động ngân hàng hay  hoạt động của công ty tài chính đồng thời  cho phép công ty đó được hoạt động tại Việt Nam.

Điều kiện thành lập công ty tài chính cần đảm bảo đầy đủ những yếu tố trên để tránh sai sót trong quá trình nộp hồ sơ, làm mất thời gian của công ty.

Để thành lập được công ty tài chính bạn bắt buộc phải thực hiện các thủ tục khá phức tạp tại sở kế hoạch đầu tư. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn nếu bạn không muốn mất nhiều thời gian vào việc chuẩn bị hồ sơ. Liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau.