• Chia sẻ
  • Điều kiện và thủ tục khỏi tạo hóa đơn điện tử như thế nào

Điều kiện và thủ tục khỏi tạo hóa đơn điện tử như thế nào

Để có thể khởi tạo hóa đơn điện tử không phải là điều đơn giản. Nếu bạn không nắm được những điều kiện và các thủ tục mà pháp luật quy định khi muốn khởi tạo hóa đơn điện tử như thế nào thì rất khó để có thể được cơ quan chức năng chấp nhận.

Với xu hướng chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử bắt buộc vào năm 2018 thì việc các dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử giá rẻ ra đời là điều cần thiết để có thể đảm bảo là các doanh nghiệp có thể có được hóa đơn điện tử với chi phí tốt nhất để sử dụng.

Điều  kiện và thủ tục khỏi tạo hóa đơn điện tử như thế nào

Trước khi tìm hiểu về điều kiện  hay các thủ tục để có thể khởi tạo hóa đơn điện tử như thế nào thì chúng ta cần biết được thực tế thì hóa đơn này có tính pháp lý hay không?

- Thực tế thì  hóa đơn điện tử được phát hành  cũng có các giá trị pháp lý như hóa đơn giấy theo quy định của pháp luật.

- Thứ hai là loại hóa đơn nàylà một trong 3 hình thức hóa đơn mà chính Phủ quy định ban hành bao gồm: Hóa đơn tự in , Hóa đơn đặt  và Hóa đơn điện tử

Điều kiện phát hành Hóa đơn điện tử

- Nếu muốn khởi tạo hóa đơn điện tử thì trước hết doanh nghiệp phải là tổ chức kinh tế có đủ các điều kiện mà pháp luật quy định và phải có giao dịch điện tử với cơ quan thuế hay với ngân hàng.

- Ngoài ra thì doanh nghiệp đó bắt buộc phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật;

- Bên cạnh đó thì điều kiện để có thể khởi tạo hóa đơn điện tử nữa chính là doanh nghiệp phải có địa điểm, cùng các đường truyền tải thông tinvà các thiết bị truyền tin có thể khai thác, kiểm soát hoặc xử lý, lưu trữ hóa đơn điện tử;

- Doanh nghiệp phải có đội ngũ người nhân sự đủ trình độ, và đáp ứng được yêu cầu để có thể khởi tạo cũng như sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định;

Các thủ tục phát hành hóa đơn điện tử:

- Đầu tiên doanh nghiệp tiến hành lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử theo mẫu mà pháp luật quy định.

- Tiếp theo thì doanh nghiệp lập mẫu thông báo Phát hành hóa đơn điện tử

- Cuối củng làm làm thủ tục ký số vào mẫu hóa đơn điện tử 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thủ tục trên thì doanh nghiệp tiến hành gửi tới cơ quan thuế . Việc gửi thông tin này sẽ được thực hiện thông qua cổng thông tin điện tử hoặc có thể in ra gửi bằng bản tới cơ quan thuế để được xem xét và giải quyết.

Như vậy thì quy định về điều kiện và thủ tục để có thể khởi tạo khởi tạo hóa đơn điện tử như thế nào đã được chúng tôi nêu rõ trên đây.Hy vọng là nó có thể giúp bạn nắm rõ thông tin và thực hiện cho đúng quy định.