• Chia sẻ
  • Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những chi nhánh của các công ty, doanh nghiệp nhưng hạch toán độc lập thì cần phải có kế toán, gọi là kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp đội ngũ nhân viên tư vấn sẽ tư vấn tận tình cho khách hàng về những chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quyết định của bộ tài chính đã ban hành.

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là những cơ sở đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chế độ này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những điều mà các doanh nghiệp thường ăn khoăn và thắc mắc.Bởi nếu không nắm rõ các thông tin cũng như quy định mà pháp luật ban hành thì rất dễ vi phạm các quy định của pháp luật. Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa không áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là công ty con sẽ thực hiện chế độ kế toán theo quy định của công ty mẹ. Đó chính là những điều cơ bản nhất mà một doanh nghiệp cần phải nắm được khi thực hiện chế độ kế toán vừa và nhỏ.

Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như: Điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán... được áp dụng chế độ kế toán đặc thù do bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành. Bên cạnh đó, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên hay các công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán có quy mô lớn sẽ áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp mà pháp luật ban hành.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện ổn định ít nhất trong thời gian là 2 năm. Chế độ kế toán doanh nhiệp vừa và nhỏ được xây dựng trên cơ sở áp dụng đầy đủ 7 chuẩn mực kế toán thông dụng. Bên cạnh đó thì còn áp dụng không đầy đủ 12 chuẩn mực kế toán và không áp dụng 7 chuẩn mực kế toán do quá phức tạp không phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Việc thực hiện chế độ kế toán vừa và nhỏ sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều nếu các doanh nghiệp có thể nắm được các quy định của pháp luật một cách chính xác và đầy đủ nhất.