• Chia sẻ
  • Không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên có sao không?

Không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên có sao không?

Không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên có bị xử phạt hay không là câu hỏi của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Cùng xem câu trả lời với những thông tin dưới đây nhé.

Bảo hiểm xã hội cho người lao động là trường hợp phòng trừ cho những người lao động trong trường hợp có bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra với họ. Đây là những tình huống không ai mong muốn xảy ra như : tai nạn nghề nghiệp, ốm đau, hay các tình huống thông dụng như : thai sản. Với khoản đóng bảo hiểm này thì sẽ giúp cho người lao động giảm bớt được những tổn thất mà các tình huống không may xảy ra.

Đối với doanh nghiệp thì bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, người lao động đã ký đã ký hợp đồng với công ty. Theo như pháp luật quy định thì người lao động được nhận quyền lợi đóng bảo hiểm từ doanh nghiệp mình.

Hình phạt cho doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên.

Không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên thì doanh nghiệp sẽ chịu mức phạt tiền tối đa là 18% - 20% , nếu bạn không đóng cho toàn bộ nhân viên lao động. Mức phí này được tính so với tổng số tiền mà doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp được tính trong thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

Còn nếu trường hợp công ty bạn không đóng chỉ ở một số nhân viên, hay không đóng cho chính bản thân bạn thì mức phạt tiền sẽ là  12% đến 15%  được tính trên tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, và bảo hiểm thất nghiệp.

Để có thể hiểu rõ hơn về việc không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, tôi xin lấy một ví dụ về hình phạt cho lĩnh vực y tế. Doanh nghiệp y tế sẽ bị phạt trong những trường hợp sau đây :
Trường hợp : Không đóng bảo hiểm cho đủ số người lao động thì mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Trường hợp : Không đóng bảo hiểm cho toàn bộ người lao động thì sẽ có những mức phạt sau:

a) Từ 500.000 -  1.000.000 đồng, nếu vi phạm dưới 10 người lao động;

b) Từ 1.000.000 -  5.000.000 đồng, nếu vi phạm từ 10 người đến dưới 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 -  10.000.000 đồng, nếu  vi phạm từ 50 người  đến dưới 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 -  15.000.000 đồng, nếu  vi phạm từ 100 người đến dưới 500 người lao động;

Không đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên sẽ phải chịu những mức phạt trên đây, vì vậy doanh nghiệp cần lưu ý để tránh những sai xót có thể xảy ra.

Nếu doanh nghiệp bạn chưa thực hiện đóng bảo hiểm cho nhân viên những đã hoạt động được khá lâu rồi thì hãy gọi ngay cho chúng tôi để thực hiện việc nộp bảo hiểm cho các nhân viên này, dịch vụ bảo hiểm xã hội của chúng tôi sẽ thực hiện hồ sơ và giải trình giúp bạn trước cơ quan bảo hiểm để khỏi bị phạt.