• Chia sẻ
  • Kiểm định an toàn hệ thống dẫn khí y tế trong an toàn lao động

Kiểm định an toàn hệ thống dẫn khí y tế trong an toàn lao động

Các hệ thống dẫn khí luôn có sự quan trọng đặc biệt đòi hỏi chất lượng hoạt động cao nhất trong quá trình sử dụng của nó. Và hệ thống dẫn khí y tế cũng cần sự kiểm định để luôn hoạt động tốt.

 

Do đặc thù của ngành y tế gắn liền với sinh mạng con người, nên khí y tế là một loại khí hay một hỗn hợp khí dùng để điều trị, chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân.Vì vậy hệ thống dẫn khí phải đảm bảo được các tiêu chí an toàn tuyệt đối trong kiểm định an toàn.

Có ba chế độ kiểm định an toàn hệ thống dẫn khí y tế: kiểm định kỹ thuật lần đầu (là thực hiện kiểm định khi hệ thống mới lắp đặt, chưa đưa vào hoạt động), kiểm định kỹ thuật theo chu kì (kiểm tra đánh giá sau, trong thời gian hoạt động), kiểm định bất thường (cơ quan nhà nước có chức năng tới kiểm tra không báo trước, trường hợp hệ thống gặp sự cố trong quá trình hoạt động, di dời hệ thống sang một vị trí khác).Thực hiện kiểm định qua 4 bước: kiểm tra bên ngoài, kiểm định kĩ thuật - thử không tải, chế độ thử tải – phương pháp thử, và đánh giá chất lượng kiểm định. Lưu ý, phải thực hiện lần lượt theo các bước kế tiếp nhau, không nhảy cóc trình tự hay bỏ qua bất kì một trình tự nào.

Công tác chuẩn bị kiểm định được đảm bảo an toàn. Dụng cụ kiểm định bao gồm: thiết bị chiếu sáng, kính lúp, dụng cụ đo đạc, cơ khí, thiết bị kiểm tra bên trong, giàn giáo để thực hiện kiểm định đường ống trên cao. Tất cả các dụng cụ nêu trên đều phải đạt tiêu chuẩn quốc gia, phù hợp với tiến trình làm việc. Sau khi hội thảo và lập kế hoạch, kiểm định viên sẽ làm theo những gì đã đưa ra. Công tác vệ sinh an toàn máy móc được đảm bảo, hệ thống sau lắp đặt đã sẵn sàng để kiểm định, hồ sơ, sơ đồ đầy đủ.

Kiểm tra được cho là đạt, khi kiểm tra bên ngoài và bên trong hệ thống không có gì bất thường. Màu sơn và nhãn dán chẩn của bộ y tế. Hệ thống an toàn điện, chống sét lắp đặt hợp lí, an toàn. Hệ thống lắp đặt phải chẩn, không bị xô lệch hay ăn mòn. Sau khi đánh giá chất lượng, cần đăng kí kiểm định hệ thống theo chu kì.