• Chia sẻ
  • Lợi ích từ bảo hiểm xã hội

Lợi ích từ bảo hiểm xã hội

Khi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ có nhiều chế độ, quyền lợi vậy những lợi ích từ bảo hiểm xã hội hiện nay được pháp luật quy định như thế nào, mức hưởng là bao nhiêu và cơ quan nào giải quyết các chế độ của người lao động là câu hỏi đặt ra rất nhiều hiện nay.

Nếu bạn còn thắc mắc về những vấn đề trên có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc dịch vụ bảo hiểm xã hội để giải đáp những thắc mắc của người lao động và doanh nghiệp một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Dịch vụ bảo hiểm xã hội

Khi đi vào nghiên cứu vấn đề này chúng ta cần tìm hiểu bản chất của bảo hiểm xã hội chính là sự đảm bảo thay thế được bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi họ không thể tiếp tục tham gia lao động kiếm sống bằng bất cứ lý nào theo quy định của pháp luật, dựa trên cơ sở một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia bảo hiểm xã hội. Việc tham gia bảo hiểm xã hội này có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật. Nó nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ. Đồng thời,  việc tham gia bảo hiểm xã hội sẽ góp phần bảo đảm an toàn xã hội

Lợi ích từ bảo hiểm xã hội trước hết là người tham gia bảo hiểm được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật như bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm trợ cấp mất việc làm, được đi khám chữa bệnh khi có nhu cầu, được hưởng chế độ nghỉ thai sản. Bên cạnh đó thì việc tham gia bảo hiểm xã hội còn có lợi ích rất lớn chính là chế độ hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội đúng thời gian quy định. Ngoài ra nếu người lao động làm việc trong môi trường độc hại thì người tham gia bảo hiể xã hội còn được chế độ nguy hiểm độc hại hay các chế độ bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiệp khi có các vấn đề liên quan đến suy giảm sức khỏe xả ra. Đối với mỗi người tham gia bảo hiểm và tính chất công việc khác nhau thì có chế độ được hưởng bảo hiểm cũng khác nhau.

Ưu điểm lớn nhất là khi tham gia bảo hiểm xã hội chính là việc khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm giúp cho người lao động đặc biệt là lao động có thu nhập thấp giảm bớt các chi phí do việc khám sức khỏe mang lại. Ngoài ra nó còn rất nhiều lợi ích khác khi tham gia bảo hiểm xã hội. Chính vì vậy nên nhà nước luôn quan tâm, chú trong đến quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm.

Với những lợi ích từ bảo hiểm xã hội mọi người nên hay chuẩn bị cho mình 1 thẻ bảo hiểm để được hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước, việc đóng bảo hiểm không chỉ có lợi về mặt sức khỏe mà có tầm quan trọng trong việc chi trả cho việc khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.