• Chia sẻ
  • Một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tại Việt Nam

Một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tại Việt Nam

Thành lập doanh nghiệp không phải là một việc quá khó khăn, đặc biệt khi sở kế hoạch và đầu tư đã làm bộ phận một cửa giúp hoàn thành thủ tục nhanh gọn hơn rất nhiều. Nhưng một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp theo luật Việt Nam?

Về các điều khoản trong luật doanh nghiệp Việt Nam không ghi rõ một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp, nhưng các doanh nghiệp cũng cần chú ý một số lưu ý trong việc thành lập doanh nghiệp. Nếu cần thêm những thông tin về bản thân có được thành lập công ty hay không bạn hãy gọi ngay đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ của công ty Kế Toán Sài Gòn để được tư vấn một cách chi tiết.

một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp

Điều lưu ý số #1:

Ngoài trừ các cá nhân và tổ chức bị cấm kinh doanh, thành lập doanh nghiệp theo Luật kinh doanh, còn lại các cá nhân hoặc tổ chức của tất cả các quốc tịch, sắc tộc, nơi cư trú đều được đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Điều lưu ý số #2:

Mỗi một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp? Nếu là về doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ kinh doanh thì mỗi cá nhân chỉ được quyền đăng ký duy nhất một doanh nghiệp. Đối với cá nhân đang là thành viên hợp danh của một công ty hợp danh cũng không được thành lập thêm doanh nghiệp, trừ những công ty hợp danh có những điều lệ riêng.

Với những cá nhân là chủ doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên, là thành viên góp vốn cho công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, góp cổ phần cho công ty cổ phần. Với các loại hình này cá nhân hiện đã thành lập doanh nghiệp tư nhân hay hợp danh được phép tham gia

Điều lưu ý số #3:

Cá nhân hay một tổ chức bất kỳ từ nước ngoài (có vốn nước ngoài) thì khi đăng ký thành lập doanh nghiệp phải đăng ký giấy phép đầu tư, giấy phép này đồng thời cũng là giấy phép kinh doanh tại thị trường Việt Nam

Điều lưu ý số #4:

Doanh nghiệp nước ngoài (có vốn đầu tư nước ngoài trên 49%) đã thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, và tiếp tục có ý định đầu tư thành lập thêm một doanh nghiệp nữa tại Việt Nam thì phải làm theo các trình tự sau:

+ Với trường hợp doanh nghiệp mới dự định thành lập có vốn sở hữu của doanh nghiệp nước ngoài trên 49% thì phải đăng ký thủ tục xin cấp phép đăng ký đầu tư kèm theo một bản chi tiết về dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong trường hợp này doanh nghiệp đó sẽ được cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời cũng là giấy phép đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.

+ Với trường hợp doanh nghiệp mới được góp vốn bởi nhà đầu tư nước ngoài, nhưng số vốn từ nước ngoài ít hơn 49% thì doanh nghiệp xin giấy phép kinh doanh từ bộ phận một cửa, phòng kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.  Việc áp dụng các thủ tục giấy tờ này được áp dụng với thủ tục đầu tư kinh doanh trong nước.

Mong rằng sau khi đọc xong bài viết này doanh nghiệp sẽ hiểu và biết được một cá nhân được thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.