• Chia sẻ
  • Nên huấn luyện an toàn cho những đối tượng nào?

Nên huấn luyện an toàn cho những đối tượng nào?

Huấn luyện an toàn không chỉ cần thiết ở một hay hai lĩnh vực, mà ở nhiều lĩnh vực nữa cũng cần phải được huấn luyện an toàn để đảm bảo sự an toàn cho người lao động ở bất cứ tình huống nào. Huấn luyện an toàn sẽ giúp người được huấn luyện có ý thức và kỹ năng tốt trong an toàn lao động hơn.

 

Hiện nay, huấn luyện an toàn chỉ bao gồm những đối tượng làm việc trong các ngành nghề lao động phải hằng ngày tiếp xúc với nhiều yếu tố nguy hiểm như ngành hóa chất, thực phẩm, xây dựng,… Nhưng câu hỏi mới nhất đặt ra là liệu có cần huấn luyện an toàn cho các đối tượng không liên quan.

Như chúng ta đã biết mỗi ngành nghề đều có công tác huân luyện an toàn mang đặc thù riêng của ngành nghề ấy. Nhưng có một số bộ phận người dân nghĩ rằng nên mở thêm các khóa học huấn luyện an toàn mới cho những đối tượng không liên quan dưới tinh thần tự nguyện mà điển hình là các đối tượng nội trợ. Xuất phát từ tình trạng rối ren hiện nay về các vụ thực phẩm bẩn, thực phẩm Trung Quốc tiêm hóa hóa chất, thực thẩm ôi thiu lâu ngành được chế biến lại đang giết dần giết mòn chúng ta thì thiết nghĩ các lớp huấn luyện an toàn càng nên được lập ra.

 Thoạt đầu vừa mới nghe có vẻ đây là điều không cần thiết nhưng thử suy nghĩ lại, đa số các bà, các chị chỉ phân loại thực phẩm cho bữa ăn gia đình theo cảm tính và nhìn nhận bằng mắt thường mà thôi. Mặc dù có các mẹo phân biết thực phẩm theo tiêu chí được đưa ra trên các tramg mạng, các báo nhưng cũng chưa chắc đã chính xác 100%. Chính vì vậy mà các đối tượng nói trên cần cung cấp đẩy đủ toàn bộ kiến thức cần biết về an  toàn lương thực thực phẩm và những kỹ năng cần thiết trong sinh hoạt bởi một đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm. Mặc dù đây không phải là những đối tượng làm việc trong môi trường nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của mình như các ngành nghề khác nhưng họ lại đóng vai trò là những người trung gian trong công việc bảo vệ tính mạng của người thân trong gia đình và của chính mình. Đôi khi chúng ta không nên khinh suất những vấn đề trên và người dân cũng chưa ý thức và lường trước được các vấn đề ấy. Nhiều lúc các cơ quan chức năng ban hành quyết định huấn luyện an oàn cho các cán bộ công nhiên viên trên các lĩnh vực nhất định thì đã họ đã tỏ thái độ không hài lòng huống gì đến việc khuyến khích việc huấn luyện an toàn cho các đối tượng không liên quan.

Tuy nhiên, nhìn nhận lại vấn đề, có lẽ đây là một câu hỏi cũng đáng để người ta phải suy nghĩ.