• Chia sẻ
  • Những điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân

Những điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân

Loại hình doanh nghiệp tư nhân là gì? Ưu và nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này là gì? Theo luật doanh nghiệp Việt Nam có những điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân không? Tất cả các thắc mắc của bạn đều sẽ được chúng tôi giải quyết.

thành lập doanh nghiệp

Những điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói của Công ty Kế Toán Sài Gòn với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập, giải thể, mở chi nhánh, kế toán và các dịch vụ khác. Đảm bảo sẽ giúp hỗ trợ bạn mở công ty mới môt cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Loại hình doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do 1 cá nhân duy nhất làm chủ. Với quan niệm cũ của nhiều người thì doanh nghiệp tư nhân không phải là doanh nghiệp nhà nước, cách lý giải này có phần đúng nhưng chưa đủ. Đây là loại hình chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình cho quá trình hoạt động kinh doanh của công ty. Và một điểm đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Do chỉ có một người làm chủ nên người chủ doanh nghiệp cũng sẽ đồng thời là người đại diện doanh nghiệp trước pháp luật, mọi chuyện trong doanh nghiệp cũng do chính người này quyết định. Chủ doanh nghiệp cũng có toàn quyền sử dụng lợi nhuận sau khi nộp thuế và thực hiện các trách nhiệm khác như trả lương nhân công.

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân theo quy định Luật doanh nghiệp là:

+ Ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp lựa chọn không phạm pháp, không thuộc những ngành bị cấm kinh doanh tại Việt Nam

+ Tên doanh nghiệp không bị trùng với những doanh nghiệp đã hoạt động trong ngành trước đó, không phạm vào thuần phong mỹ tục Việt Nam

+ Doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp bằng các hồ sơ hợp lệ, đúng quy định của pháp luật.

+ Nộp đủ và đúng các lệ phí đăng ký kinh doanh, thực hiện đúng trình tự đăng ký kinh doanh, nộp thuế đầy đủ cho nhà nước.

Ưu nhược điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân:

Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân là không cần thành lập điều lệ công ty, chủ dở hữu doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc đầu tư, chuyển đổi vốn hay bất kỳ quyết định nào của doanh nghiệp. Do doanh nghiệp tư nhân thuộc chế độ chịu trách nhiệm vô hạn nên tạo được sự tin tưởng nhất định cho những nhà đầu tư, khách hàng.

Nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân là không có tư cách pháp nhân của doanh nghiệp, điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp chưa thành lập doanh nghiệp tư nhân nào khác, một chủ dở hựu donh nghiệp chỉ được thành lập duy nhất mộ doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nợ bằng toàn bộ tài sản cá nhân, rủi ro cao, khó xoay vốn khi cần thiết do không thể phát hành cổ phiếu.

Cách để thành lập doanh nghiệp tư nhân cũng giống như thành lập những loại hình doanh nghiệp khác. Khoảng từ 5 ngày sau doanh nghiệp sẽ nhận được giấy phép kinh doanh nếu hồ sơ công ty hợp lệ.