Tạp chí đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những điều kiện quan trọng để thành lập công ty là gì?

Những điều kiện quan trọng để thành lập công ty là gì?

Có rất nhiều yếu tố quan trọng cũng như điều kiện mà khi muốn thành lập doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức phải nắm bắt rõ và chuẩn bị đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật. Cũng có rất nhiều người thắc mắc về vấn đề này, dưới đây, bài viết sẽ gợi ý một số thông tin quan trọng để bạn tham khảo dễ dàng hơn.

 

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân hay bất cứ loại hình phổ biến, đơn giản khác như trách nhiệm hữu hạn hay cổ phần thì những yếu tố như vốn, chủ thể thành lập, ngành nghề, lĩnh vực đều có phần quyết định chủ chốt.

Nhưng thực tế hiện nay, có rất nhiều cá nhân, tổ chức có mong muốn đăng kí thành lập doanh nghiệp nhưng không nắm rõ được các quy định, điều kiện quan trọng nhất để thành lập doanh nghiệp là gì để định hướng chính xác hướng đi và kịp thời chuẩn bị nhằm tiết kiệm mọi mặt đầu tư ban đầu, chính vì vậy, hãy cũng tham khảo một số chi tiết sau đây.

Xác định chủ thể thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp phải là đối tượng không nằm trong danh sách cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là rất quan trọng, hơn nữa, đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ yêu cầu số lượng khác nhau theo quy định.

Tiếp đến, điều kiện về vốn là một trong những điều kiện quan trọng nhất để thành lập doanh nghiệp hiện nay. Trong đó, Vốn pháp định là số vốn tối thiểu mà bạn cần có để đăng kí doanh nghiệp, mỗi loại ngành nghề kinh doanh khác nhau sẽ quy định một số vốn pháp định cụ thể. Hơn nữa, theo Luật doanh nghiệp thì tên doanh nghiệp phải rõ ràng, có thể phát âm được và không được trùng hay nhầm với các doanh nghiệp khác đã đăng ký, phải có trụ sở chính, địa điểm liên lạc gồm chi tiết về số nhà, tên phố hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax, thư điện tử..