• Chia sẻ
  • Những Điều Kiện Thành Lập Công Ty Tài Chính

Những Điều Kiện Thành Lập Công Ty Tài Chính

Các công ty tài chính ra đời là kết quả của nền kinh tế thị trường có cung-cầu. Khái niệm về công ty tài chính đã không còn xa lạ với người dân Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, điều kiện thành lập công ty tài chính thì không hẳn ai cũng nắm được.

Công ty tài chính khác với ngân hàng ở chỗ nó chỉ huy động vốn để thực hiện các hoạt động cho vay, đầu tư và các dịch vụ tài chính chứ không có chức năng thanh toán hay gửi tiền như ngân hàng.  Điều kiện thành lập công ty tài chính không hề đơn giản cả về thủ tục cũng như yếu tố pháp nhân. Phòng tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp xin đưa ra những điều kiện tham khảo sau:

thành lập doanh nghiệp

-    Điều kiện thành lập công ty tài chính đầu tiên chính là chủ đầu tư, người đại diện doanh nghiệp phải có đủ quyền công dân, năng lực hành vi dân sự tốt và có khả năng tài chính. Nếu tổ chức sáng lập nên công ty tài chính thì ngoài năng lực tài chính còn phải có đủ uy tín.

-    Bên cạnh đó, để một doanh nghiệp tài chình ra đời thì vốn pháp định tối thiểu là 50 tỉ đồng đối với doanh nghiệp trong nước và 5 triệu USD đối với doanh nghiệp có 100 vốn nước ngoài.
-    Thành lập doanh nghiệp tài chính cũng như các doanh nghiệp khác là phải có bản điều lệ hoạt động công ty theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

-    Điều kiện thành lập công ty tài chính khác với các công ty chính là khi đăng ký thành lập, doanh nghiệp phải chứng minh được là doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trên địa bàn mà doanh ngiệp xin hoạt động, tránh việc hoạt động không đúng địa bàn đăng ký dẫn đến khó kiểm soát.

-    Đối với các công ty có 100 vốn nước ngoài hoặc các công ty liên doanh thì điều quan trọng trong điều kiện thành lập công ty tài chính là có sự cho phép của cơ quan chức năng nước ngoài và cơ quan chức năng Việt Nam trong việc đồng ý cho hoạt động lĩnh vực tài chính.

-    Riêng đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam muốn trở thành cổ đông của công ty tài chính thì yêu cầu chung là có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷ đồng. Nếu không đạt được số vốn tối thiểu theo quy định thì ngân hàng thương mại không được phép tham gia vào hoạt động của công ty tài chính.

Như vậy, điều kiện thành lập công ty tài chính tại Việt Nam sẽ không trở nên quá khó khăn  nếu chủ đầu tư có đủ năng lực cá nhân cũng như năng lực tài chính. Chính sự nới lỏng này sẽ giúp cho các công ty tài chính ngày càng khẳng định được vị trí và vai trò ngày càng cao trong nền kinh tế tài chính Việt Nam.