• Chia sẻ
  • Nội dung mẫu cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Nội dung mẫu cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Nhiều người khi chuẩn bị hồ sơ để đăng ký kinh doanh karaoke thì thường không biết phải ghi mẫu cấp giấy phép kinh doanh karaoke như thế nào mới đúng. Thông tin trên mẫu giấy tờ này là như thế nào? Đó là điều mà mọi người cần phải quan tâm để thực hiện cho chính xác.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hiện nay đã và đang trở thành một cách tay đắc lực cho nhiều doanh nghiệp trong việc thực hiện các giấy tờ và thủ tục có liên quan. Đối với dịch vụ này thì mọi quy định mới hay cũ đều được cập nhật để đảm bảo việc hỗ trợ cho doanh nghiệp được chính xác nhất.

Nội dung mẫu cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Khi thực hiện thủ tục để đăng ký kinh doanh karaoke thì bạn cần phải ghi đầy đủ các nội dung và thông tin cần có trong mẫu cấp giấy phép kinh doanh karaoke. Điều này sẽ giúp cơ quan chức năng nắm được những thông tin cơ bản nhất về cơ sở xin đăng ký kinh doanh ngành nghề này.

Thực tế thì nẫu đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke là mẫu đơn đề nghị của người có ý định kinh doanh ngành nghề này gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc cấp giấy phép kinh doanh karaoke. Đây có thể là cá nhân hay tổ chức làm đơn đề nghị. Thông tin trong mẫu đơn nêu rõ về người đề nghị, nội dung đề nghị và cam kết của người đề nghị cấp giấy phép kinh doanh theo yêu cầu đã được pháp luật quy định.

Nội dung của mẫu cấp giấy phép kinh doanh karaoke bao gồm:

- Thông tin về tên đơn vị đăng ký kinh doanh karaoke: thông tin này bao gồm tên cá nhân hay tổ chức, địa chỉ kinh doanh, số điện thoại liên hệ và số của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Thông tin nội dung đề nghị cấp giấy phép kinh doanh: Với nội dung này thì thông tin cần được ghi rõ về địa chỉ kinh doanh karaoke; thông tin của các hộ dân liền kề cơ sở kinh doanh; thông tin về số lượng và diện tích của phòng karaoke sử dụng để kinh doanh; nếu có nhà hàng trong cơ sở kinh doanh thì phải ghi rõ tên nhà hàng.

- Thông tin về những cam kết của chủ cơ sở đăng ký kinh doanh karaoke. Đối với thông tin này thì người đăng ký kinh doanh cần phải cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh của mình. Ngoài ra thì người đăng ký cũng phải cam kết về tính chính xác và trung thực trong các hoạt động kinh doanh mà mình khai trong mẫu cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

- Thông tin về các tài liệu kèm theo mẫu đơn này như: bản xác nhận sự đồng ý của các hộ dân kề bên hay bản sao có giá trị đăng ký kinh doanh.

- Thông tin về họ tên và chữ ký của người đăng ký kinh doanh karaoke. Nếu người đăng ký kinh doanh là cá nhân thì chỉ cần ghi rõ họ tên và ký tên phía dưới. Nếu đăng ký kinh doanh là tổ chức thì trong mẫu đơn này cần phải có con dấu của tổ chức. Như vậy thì việc đăng ký kinh doanh mới thực sự là hợp pháp.

Trên đây là những thông tin cần có đối với việc ghi mẫu cấp giấy phép kinh doanh karaoke mà bạn cần biết. Nó sẽ giúp bạn đảm bảo việc làm hồ sơ đăng ký kinh doanh ngành nghề này được hợp lệ.