• Chia sẻ
  • Quy định chung của công ty kiểm định

Quy định chung của công ty kiểm định

Luôn tồn tại những quy định cụ thể để ràng buộc và nâng cao chất lượng dịch vụ của những công ty kiểm định, như vậy thì công tác kiểm tra và đánh giá trong an toàn lao động mới được đảm bảo.

 

Công ty kiểm định về pháp nhân là một tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực kiểm định. Bên cạnh đó, về hệ thống quản lí chất lượng, Chính phủ cũng có những quy định riêng:

- Có các đầu mối theo dõi, kiểm tra các hoạt động kiểm định theo hợp đồng.

- Có kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng bảo đảm công tác kiểm định bao gồm: quá trình kiểm định đối với từng đối tượng; phương thức kiểm soát số liệu thu nhập để phục vụ kiểm định; kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quy trình kiểm soát nội bộ tại các bước trong quy trình và nghiệm thu kết quả kiểm định cuối cùng trước khi công bố.

Không những vậy, phải có những yêu cầu nhân lực của các công ty kiểm định. Về năng lực, luật pháp nước ta quy định phải có ít nhất 03 cá nhân có yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp với công tác kiểm định, có nghiệp vụ về kiểm định và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn. người chủ trì tổ chức phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành. Bên cạnh đó, tổ chức này phải có các phòng thí nghiệm xây dựng chuyên ngành được công nhận và có khả năng thực hiện thí nghiệm đối với các loại hàng hóa phục vụ công tác kiểm định. Về kinh nghiệm, trường hợp kiểm định công trình hoặc hạng mục công trình; đã thực hiện kiểm định ít nhất một công trình cùng cấp trở lên hoặc hai công trình cấp dưới liền kề với đối tượng kiểm định. Trong trường hợp kiểm định về chất lượng, chỉ tiêu cơ, lý, hóa của bộ phận công trình, sản phâm xây dựng hoặc vật liệu xây dựng thì phải từng thực hiện những công việc tương tự.

Trên đây là những quy định chung để có thể trở thành một công ty kiểm định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.