• Chia sẻ
  • Quy định về hoá đơn điện tử

Quy định về hoá đơn điện tử

Nếu doanh nghiệp còn chưa nắm rõ thông tin về quy định về hoá đơn điện tử được Chính phủ ban hành thì trong bài viết sau đây, chúng tọi sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể hiểu được một số thông tin cơ bản đối với dịch vụ này.

Các loại hóa đơn điện tử giá rẻ đang được cung cấp rất nhiều trên thị trường. Vì thế mà các doanh nghiệp sẽ không phải lo lắng quá nhiều về chi phí khi chuyển từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Quy định về hoá đơn điện tử

Việc nắm rõ các quy định về hoá đơn điện tử sẽ giúp cho doanh nghiệp rất nhiều đối với việc sử dụng loại hình hóa đơn mới này. Ngoài ra thì nó còn có thể giúp cho doanh nghiệp biết cách để đảm bảo việc sử dụng là hợp lệ, tránh những rắc rối về mặt pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Quy định doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

- Những doanh nghiệp từ trướcngày 1/1/2018 đã sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

- Nếu trước ngày 1/1/2018 mà doanh nghiệp thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế thì đến ngày 1/7/2018, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

- Nếu trước  ngày 1/1/2018 mà doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy in có mã từ hệ thống máy tính mà doanh nghiệp thì từ ngày 1/7/2018, doanh nghiệp đó sẽ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

- Những doanh nghiệp chịu sự quản lý nghiêm ngặt của cơ quan thuế hay các doanh nghiệp thuộc vào danh sách có rủi ro cao đối với việc chấp hành các quy định đóng thuế.

- Doanh nghiệp mới thành lập sẽ sử dụng 06 tháng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

- Các doanh nghiệp ở khu vực khó khăn và không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

- Các hộ kinh doanh sau khi được áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình mà thông tư 32 đã quy định.

Quy định doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

- Nếu trước ngày 1/1/2018 doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì có thể tiếp tục áp dụng sau ngày 1/1/2018.

- Doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện được ban hành thì có thể sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp như : có mã số thuế, có chữ ký điện tử hay phần mềm bán hàng…

- Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự tin nếu đáp ứng được các điều kiện ban hành thì có thể sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018.

- Các doanh nghiệp mới thành lập có đủ điều kiện để sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Như vậy thì với một số quy định về hoá đơn điện tử trên đây thì hy vọng là doanh nghiệp có thể yên tâm hơn khi chuyển qua sử dụng loại hình hóa đơn mới này.