• Chia sẻ
  • Quy định về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Quy định về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp có nhiều điểm khác biệt hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Vì thế cho nên các quy định về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân là thông tin rất quan trọng cần được chủ doanh nghiệp tư nhân nắm thật kỹ khi thực hiện thành lập doanh nghiệp.

Có nhiều người do không nắm rõ thông tin nên khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh đã gặp không ít khó khăn. Lựa chọn tốt nhất là nên tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể đảm bảo là việc thành lập doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Quy định về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu xem theo quy định của luật  pháp Việt Nam thì vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào nhé.

 Quy định về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

- Doanh nghiệp tư nhân là do chủ doanh nghiệp tư nhân toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh. Vì thế cho nên, để có thể thực hiện việc thành lập doanh nghiệp tư nhân thì vốn đầu tư sẽ do chủ doanh nghiệp tự mình đăng ký. Trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân là phải đăng ký chính xác thông tin về số vốn này. Ví dụ như: tổng vốn là bao nhiêu, vốn được góp là tiền mặt, vàng hay giá trị sử dụng đất…

- Tất cả các khoản vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân được sử dụng cho việc kinh doanh đều phải ghi rõ trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp cũng như các báo cáo kinh doanh của doanh nghiệp. Cho dù khoản vón đó là vay hay là tài sản thuê thì cũng phải đảm bảo tính rõ ràng và chi tiết nhất.

- Quy định của pháp luật ban hành cho phép chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định đối với việc tăng hay giảm vốn kinh doanh của doanh nghiệp mình mà không cần phải thông báo với bất cứ ai, chỉ cần ghi rõ vào sổ sách kế toán. Ngoại trừ trường hợp số vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân giảm xuống thấp hơn vốn đăng ký ban đầu thì phải đăng ký trước với cơ quan đăng ký kinh doanh rồi mới tiến hành giảm vốn.

Quy định thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trong quá trình kinh doanh thì có đôi lúc chủ doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi vốn đầu tư kinh doanh và thủ tục cần lưu ý như sau:

- Các căn cứ pháp lý cần biết bao gồm:  Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 102/2010/NĐ-CP; Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ; Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ;Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT; Thông tư số 176/2012/TT-BTC.

-  Điều kiện để được cấp giấy xác nhận về việc thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm: ngành nghề kinh doanh không thuộc danh sách bị cấm kinh doanh; có đăng ký thông tin về số điện thoại để liên lạc với doanh nghiệp; doanh nghiệp phãi thực hiện việc đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định; có hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư kinh doanh với đầy đủ các thành phần theo quy định.

Có rất nhiều vấn đề bạn cần biết về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân. Vì thế, với một số thông tin cơ bản trên đây, chúng tôi hy vọng là bạn có thể hoàn toàn yên tâm với những gì mà mình tìm hiểu.