• Chia sẻ
  • Tầm quan trọng của huấn luyện an toàn trong lao động

Tầm quan trọng của huấn luyện an toàn trong lao động

Một môi trường làm việc an toàn sẽ thúc đẩy tinh thần, năng suất và chất lượng làm việc của người lao động. Để đảm bảo cho một môi trường an toàn trong lao động, những công tác huấn luyện an toàn sẽ được triển khai để huấn luyện cho các đối tượng trong lao động.

 

"Nơi làm việc an toàn ", "An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn," ... là những khẩu hiệu thường thấy ở các doanh nghiệp, nhưng trên thực tế, họ thừa nhận rằng khẩu hiệu thiếu trách nhiệm, thực hiện khẩu hiệu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh là rất hạn chế, có rất ít nơi làm đúng được việc này.

Vì vậy, tai nạn lao động vẫn xảy ra thường xuyên, gây thiệt hại cho người, tài sản và sự lo lắng về tâm lý, mất an toàn cho người lao động, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Chứng kiến nhiều nỗi đau, mất mát do tai nạn lao động gây ra có thể nhìn thấy sự thiệt hại to lớn cả về người lẫn tài sản khi không thực hiện đúng các quy định về huấn luyện an toàn lao động, bảo hộ lao động, an toàn lao động và sức khỏe.

Trong thực tế, những hạn chế về an toàn lao động trong các doanh nghiệp, thể hiện ở hai khía cạnh: Hầu hết tất cả các vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp sử dụng lao động đang bị bỏ qua. Một mặt do sự tiết kiệm chi phí mà nhiều doanh nghiệp không chú ý đến việc mua sắm thiết bị và bảo hộ lao động, huấn luyện an toàn lao động và đào tạo sức khỏe và kiểm tra sức khỏe thường xuyên cho nhân viên. Mặt thiếu kiến thức về các quy định an toàn lao động, vì vậy ngay cả trong việc lựa chọn nhân viên làm việc, các doanh nghiệp không đòi hỏi, thậm chí bỏ qua các hoạt động kiểm tra kiến thức về an toàn lao động để áp dụng cho công việc. Điều này đặc biệt xảy ra trong các doanh nghiệp ở các làng, hay các cụm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, các nhân viên bởi mức độ nhận thức thấp về kiến thức an toàn lao động đẫn đến hạn chế, mơ hồ, đôi khi bảo hộ lao động được tìm thấy nhưng không được sử dụng. Chính từ các yếu tố tạo môi trường làm việc, huấn luyện an toàn lao động trong các doanh nghiệp thậm chí còn nhiều vấn đề, luôn luôn ở trong tình trạng báo động.