• Chia sẻ
  • Thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì ?

Thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì ?

Có rất nhiều người muốn thành lập doanh nghiệp tuy nhiên lại không đủ điều kiện? Vậy thật ra khi thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì mới gọi là đáp ứng đúng những quy định của pháp luật.

Điều kiện thành lập của mỗi loại hình khác nhau sẽ có những điều kiện khác nhau. Thậm chí, những điều kiện này còn chồng chéo lên nhau khiến doanh nghiệp rất khó khăn khi bản thân không nắm rõ. Bởi vì thế, việc lựa chọn hợp tác với dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất thủ tục, không mất nhiều thời gian mà giá thành cũng rất ưu đãi.

Thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì

 

Thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì? Dưới đây là một số điều kiện cần đáp ứng.

1. Tên doanh nghiệp.
Khi đặt tên cho doanh nghiệp thì tên đó tuyệt đối không được gây trùng lặp hay gây nhầm lẫn với tên của những doanh nghiệp đã đăng kí trước đó.

2. Trụ sở doanh nghiệp sau khi thành lập.
-Trụ sở là nơi diễn ra những quá trình giao dịch của doanh nghiệp. Trụ sở của doanh nghiệp phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam và phải có địa chỉ rõ ràng ( số nhà, tên phố, tên xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thị xã, thành phố,… ). Ngoài ra còn phải cung cấp thông tin liên lạc (SĐT, fax, thư điện tử).

3.Ngành nghề kinh doanh.
Tùy theo từng ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đăng kí mà phải đáp ứng nhiều điện kiện khác nhau.

4. Vốn điều lệ/ vốn pháp định.
Thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì thì trong đó có vốn điều lệ và vốn pháp định.
-Vốn điều lệ được góp bởi các cổ đồng/thành viên trong một thời hạn nhất định và được ghi vào bản điều lệ của công ty.
-Vốn pháp định là vốn mà doanh nghiệp phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

5.Những loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam.
Hiện nay tại Việt Nam có 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến là:
-Doanh nghiệp tư nhân.
-Công ty TNHH một thành viên.
-Công ty TNHH hai thành viên.
-Công ty cổ phần

6.Những trường hợp không được thành lập doanh nghiệp.
-Các cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị vũ trang sử dụng vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp để thu lợi ích riêng cho mình.
-Cán bộ công nhân viên chức nhà nước.
-Cán bộ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam.
-Cán bộ lãnh đạo, quản lí của các doanh nghiệp hoàn toàn thuộc về nhà nước, trừ những trường hợp người được cử làm đại diện theo ủy quyền.
-Người chưa thành niên hoặc không có năng lực hành vi nhân sự.
-Người đang thi hành án tù bị Tòa án cấm kinh doanh.
-Một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

7. Những trường hợp không được mua cổ phần, không được góp vốn.
-Các cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng vốn nhà nước để đi góp vốn cho các doanh nghiệp bên ngoài.
-Các đối tượng đã bị xếp vào nhóm không được góp vốn theo quy định của pháp luật.

Hi vọng những thông tin trên đây sẽ giúp giải quyết những thắc mắc xung quanh việc thành lập doanh nghiệp cần những điều kiện gì ?