• Chia sẻ
  • Thủ tục đăng báo thành lập doanh nghiệp

Thủ tục đăng báo thành lập doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam thì khi doanh nghiệp thành lập phải tiến hành thực hiện thủ tục đăng báo thành lập doanh nghiệp để đảm bảo là việc thành lập doanh nghiệp mang tính hợp pháp và đúng theo những quy định được ban hành.

Luôn mang đến cho các doanh nghiệp sự tin tưởng tuyệt đối một khi được lựa chọn chính là điều mà dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi đã làm được trong thời gian qua. Chính vì thế mà ngày càng nhiều người biết đến và lựa chọn chúng tôi để hợp tác.

Thủ tục đăng báo thành lập doanh nghiệp

Trước khi tìm hiểu về thủ tục đăng báo thành lập doanh nghiệp thì chúng ta phải biết được lý do vì sao cần phải làm thủ tục này. Thực ra thì việc đăng báo thành lập doanh nghiệp là cách để giới thiệu doanh nghiệp đến với công chúng. Nó giúp các đối tác và khách hàng biết được sự tồn tại của doanh nghiệp để có thể có được sự lựa chọn hợp lý nhất. Việc đăng báo này nay còn gọi là đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.

Theo quy định thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trong vòng 30 ngày tính từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thông tin đăng bố cao này sẽ được đăng trên cổng thông tin đăng ký quốc gia để cơ quan chức năng lưu trữ và quản lý doanh nghiệp được tốt hơn.

Có nhiều trường hợp doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng báo thành lập doanh nghiệp bao gồm:

- Ngay sau khi doanh nghiệp mới thành lập

- Khi doanh nghiệp hoàn tất xong thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

- Khi doanh nghiệp thực hiện việc giải thể

- Khi các công ty cổ phần thực hiện việc phát hàn cổ phần phổ thông cho các cổ đông phổ thông trong tỷ lệ cổ phần hiện có thì phải đăng thông báo.

Các hình thức đăng bố cáo mà doanh nghiệp cần biết

Nhiều doanh nghiệp khi phải tiến hành thủ tục đăng báo thành lập doanh nghiệp hay bố cáo thành lập doanh nghiệp thường không biết phải liên hệ đến cơ quan chức năng nào để thực hiện công việc này được hiệu quả nhất. Đối với trường hợp này thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong 3 cách sau để việc đăng bố cáo thông tin của doanh nghiệp được thực hiện một cách thuận lợi và suôn sẻ nhất.

- Thứ nhất là doanh nghiệp có thể lựa chọn liên hệ trực tiếp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để làm thủ tục đăng bố cao.

- Thứ hai là doanh nghiệp có thể lựa chọn tìm đến trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh. Trung tâm này thuộc Cục quản lý đăng ký kinh doanh.

- Thứ ba là việc đăng bố cao thành lập doanh nghiệp có thể thực hiện thông qua Cổng  thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Nếu trường hợp doanh nghiệp sau thành lập, giải thể, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hay phát hành cổ phiếu phổ thông mà không tiến hành đăng bố cáo thì sẽ chịu xử phạt theo các quy định mà pháp luật ban hành. Tùy theo mức độ vi phạm mà các hình thức xử phạt đã được ban hành tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 của Chính phủ.

Nói tóm lại, việc làm thủ tục đăng báo thành lập doanh nghiệp là công việc cần thiết để doanh nghiệp có thể đảm bảo mang đến hiệu quả tốt nhất trong hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt là đảm bảo tính hợp pháp.