• Chia sẻ
  • Thủ tục đăng ký kinh doanh

Thủ tục đăng ký kinh doanh

Bước đầu tiên để thành lập công ty thì các doanh nghiệp cần phải tiến hành tìm hiểu các ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường và tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Ngày càng có nhiều Doanh nhân đăng ký kinh doanh để tận dụng tối đa sự thuận lợi của quá trình hội nhập mang lại. Đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những thủ tục để có được giấy phép kinh doanh.

Thủ tục đăng ký kinh doanh

Bước vào năm 2017, đón đầu cơ hội kinh doanh trong tình hình đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới bên ngoài, đặc biệt chuẩn bị cơ sở đón đầu các cơ hội từ các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã và đang ký kết. Tuy nhiên do việc phải đầu tư thời gian cho việc hoạch định chiến lược kinh doanh nên nhiều Doanh nhân không có thời gian tìm hiểu thủ tục kinh doanh nên thường gặp nhiều câu hỏi như xin giấy phép kinh doanh cần giấy tờ gì? Xin giấy phép kinh doanh ở đâu? xin giấy phép kinh doanh hết chi phí bao nhiêu thủ tục đăng ký kinh doanh như thế nào? ...

Cá nhân là công dân Việt Nam có thể đăng ký kinh doanh hội kinh doanh. Cá nhân này đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Một nhóm người hoặc một hộ gia đình cũng có thể đăng ký kinh doanh loại hình doanh nghiệp hộ kinh doanh.

Bước đầu tiên trong thủ tục đăng ký kinh doanh là bạn phải chuẩn bị đầy đủ trong bộ hồ sơ: đơn đề nghị đăng ký đăng ký kinh doanh ; tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; ngành, nghề kinh doanh; số vốn kinh doanh; họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề có vốn pháp định phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thực hiện đúng các thủ tục đăng ký kinh doanh sẽ giúp bạn có thể đảm bảo việc thành lập doanh nghiệp được nhanh chóng và đúng dự kiến. Hơn thế nữa thì nó còn đảm bảo sự công nhận của pháp luật về sự ra đời của doanh nghiệp.