• Chia sẻ
  • Thủ tục làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Trong xu thế phát triển nền kinh tế trong và ngoài nước. Ngày nay, các cá nhân luôn có ý định kinh doanh theo cá thể. Và thủ tục làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể là một bước không thể thiếu.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp không những giúp các các nhân tổ chức có nhiều vốn thành lập công ty, doanh nghiệp riêng mà còn giúp các thương gia, những hộ kinh doanh nhỏ lẻ giải đáp những thắc mắc trong kinh doanh như bản thân kinh donh có cần phải làm thủ tục làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể theo quy định của pháp luật hay không?

Thủ tục làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Nếu hộ kinh doanh sử dụng trên mười lao động trở lên thì phải dăng ký theo hình thức doanh nghiệp.

Vậy thủ tục làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh phải bao gồm tên hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, số vốn điều lệ, họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Ngoài ra phải kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Như vậy, để có thể thực hiện đúng thủ tục làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể theo quy định mà pháp luật ban hành thì bạn cần nắm rõ các thông tin trên một cách chính xác nhất để có thể thực hiện theo  đúng trình tự và yêu cầu pháp lý kèm theo một cách đầy đủ.