• Chia sẻ
  • Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu 2016

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu 2016

Nhiều người lao động vẫn băn khoăn và thắc mắc làm cách nào để tham gia và đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu. Hồ sơ cần những gì, chuẩn bị và điền thông tin như thế nào là đúng. Bài viết sẽ hướng dẫn thủ tục cho cả người lao động tự làm và trường hợp làm thủ tục của doanh nghiệp.

Khi tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu thì nhiều người thường tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để có thể được hỗ trợ một cách cụ thể và rõ ràng nhất. Từ đó, mọi người có thể đưa ra quyết định chính xác khi trong việc tham gia bảo hiểm xã hội của mình.

Bảo hiểm xã hội lần đầu

Hồ sơ thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu bát đầu từ đầu năm 2016 được thực hiện dựa trên quyết định 959/QĐ-BHXH về thu và quản ly1 bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội. Đối với doanh nghiệp bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho tất cả các nhân viên, nhân viên của công ty từ lao động từ 3 tháng trở lên.

Đối với trường hợp người lao động tự mình làm thủ tục mua và đóng bảo hiểm thì người lao động điền đầy đủ thông tin vào mẫu TK1-TS cho bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Riêng đối với người được hưởng quyền lợi cao hơn từ bảo hiểm y tế thì phải mang theo bản sao công chứng chứng minh mình thuộc diện được hưởng ưu đãi theo quy định. Những đối tượng được hưởng ưu đãi là những cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thương bệnh binh…)

Với trường hợp doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội lần đầu thì điền đầy đủ tất cả thông tin theo tờ khai mẫu số TK3-TS, kèm theo đó là danh sách công nhân viên chức tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội theo mẫu quy định, mẫu số D02-TS, nếu trong doanh nghiệp có người được hưởng những ưu đãi của luật bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp phải lập một bảng kê khai riêng. Và bộ hồ sơ này được dụng cho cả các doanh nghiệp chuyển từ nơi khác đến

Đối với cả hai trường hợp đều chỉ cần nộp1 bộ hồ sơ, nộp hồ sơ cho đơn vị bảo hiểm y tế tại tỉnh mà cá nhân hay doanh nghiệp đang hoạt động nhằm mục đích dễ quản lý theo từng đơn vị tỉnh thành khác nhau.

Về phương thức đóng bảo hiểm xã hội được chia làm 2 cách đóng phí:

+ Đóng theo từng tháng: theo quy định chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đó doanh nghiệp phải hoàn tất việc đóng bảo hiểm cho tất cả các công nhân viên chức, lao động của công ty, xí nghiệp. Cách đóng là doanh nghiệp trích 1 phần đúng quy định pháp luật từ lương của người lao động để đóng bảo hiểm xã hội, chuyển cùng lúc vào tài khoản chuyên thu tiền bảo hiểm xã hội tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước Việt Nam
+ Cách thứ hai là đóng theo 3 hoặc 6 tháng một lần: các đối tượng được áp dụng phương thức đóng này là doanh nghiệp trả lương cho công nhân viên, người lao động bằng năng suất sản phẩm hoặc khoán. Chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ 3 hoặc 6 tháng thì doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm cho lao động, tiền được chuyển trực tiếp vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Sổ thuộc diện cấp mới cho người mua bảo hiểm xã hội lần đầu thì sẽ nhận được sổ không quá 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Với loại sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện thì không quá 7 ngày kể từ lúc nộp hồ sơ.