• Chia sẻ
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam đang có xu hướng phát triển khi Nhà nước thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế. Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài cũng có nhiều vấn đề mà nhà đầu tư cần quan tâm và chuẩn bị.

Hiện nay, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thực hiện trọn gói việc thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài một cách nhanh chóng, chính xác với giá cả rất ưu đãi.  Đây chính là biện pháp hữu hiệu nhất để các doanh nghiệp không bị vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tiến hành thành lập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài khi hoạt động kinh doanh ở Việt Nam thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ có tư cách pháp nhân như các doanh nghiệp trong nước và được sự bảo đảm của pháp luật khi doanh nghiệp có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Đề có được sự thông qua của cơ quan chức năng, doanh nghiệp phải chuẩn bị thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài môt cách chu đáo, đầy đủ.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Điều đầu tiên mà doanh nghiệp cần lưu ý chính là sự đảm bảo về năng lực tài chính để có thể thực hiện thành công các dự án tại Việt Nam. Vốn pháp định của doanh nghiệp tối thiểu phải bằng 30% dự án mà doanh nghiệp đảm nhận. Một số dự án đặc biệt thì vốn pháp định sẽ được giảm xuống tối thiểu là 20%.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài với các giấy tờ sau:
- Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp.
- Bản điều lệ của công ty.
- Hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.
- Bản trình bày điều kiện tài chính cũng như các tiềm lực về cơ sở vật chất mà doanh nghiệp hiện có làm đề án xin thành lập công ty.
- Danh sách thành viên công ty.
- Biên bản trình bày việc góp vốn của các thành viên.
- Giấy chứng nhận góp vốn của các thành viên.
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc hay người đại diện công ty.

Khi chuẩn bị thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài tại Việt nam thì doanh nghiệp cần biết được những thuận lợi và khó khăn mà doanh mình sẽ gặp phải để có phương hướng kinh doanh hợp lý.
-    Doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam do nguồn vốn đầu tư vào các dự án dài hạn nên ít có sự biến động; do công ty là 100 vốn nước ngoài nên chủ đầu tư là người có quyền quyết định tất cả mọi việc liên quan đến công việc kinh doanh của doanh nghiệp; việc áp dụng khoa học kỹ thuật tân tiến của nước ngoài sẽ là thế mạnh của doanh nghiệp.
-    Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ gặp một vài khó khăn trong cách quản lý và sử dụng nhân sự nếu không có biện pháp phù hợp rất dễ gây nên những bất đồng; các chính sách ưu đãi đối với nhân lực trong công ty còn mang tính rập khuôn, máy móc, chưa linh hoạt theo từng trường hợp.

Như vậy, khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài thì doanh nghiệp không chỉ phải lưu ý đến hồ sơ, giấy tờ mà còn phải biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình ở đâu để biết mà khắc phục hoặc phát triển thêm.