• Chia sẻ
  • Tìm hiểu thực trạng công tác huấn luyện an toàn hiện nay

Tìm hiểu thực trạng công tác huấn luyện an toàn hiện nay

Huấn luyện an toàn là biện pháp nhằm định hướng cho người lao động những người sẽ trực tiếp gánh chịu những rủi ro và hậu quả nghiêm trọng trong mọi trường hợp. Do đó, huấn luyện sẽ tạo nhiều phao cứu cánh để hạn chế thấp nhất những thiệt hại cả về người và tài sản trong tất cả các lĩnh vực của đời sống.

Công tác huấn luyện an toàn ở nước ta thực tế không hoàn hảo như những gì mong đợi trong lý thuyết. Thay cho một kết quả huấn luyện an toàn đạt được theo chỉ tiêu là những kết quả những bất cập, những thực trạng đáng buồn. Chúng tôi sau khi tìm hiểu đã kê khải những điểm nổi bật nhất mà hầu như ở mọi nơi đều đang diễn ra và có xu hướng lan rộng hơn nữa nếu không kịp thời chấn chỉnh vào cuộc của các ban ngành cơ quan địa phương.

Theo thống kê thì hàng năm con số huấn luyện có thể ước tính là khoảng 165 nghìn người có sử dụng lao động cộng thêm 200 nghìn người làm công tác về ATVSLĐ và con số đáng kể là 23 triệu người lao động. Nhưng thực tế khi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội điều tra vào năm 2010 trong số 10 tỉnh thì có tới 62% số người lao động, người sử dụng lao động chưa được huấn luyện cùng hơn 70% số người được điều tra chỉ đánh giá rằng chương trình huấn luyện mang tính lý thuyết thiếu đi yếu tố thực hành và thực tiễn. Bên cạnh đó, những đội ngũ làm công tác huấn luyện an toàn mang kiến thức cho mọi người dân thì lại thiếu hoặc có thì trình độ đào tạo chưa bài bản không có kỹ năng sư phạm, khả năng đáp ứng nhu cầu huấn luyện hoàn toàn chưa có. Vậy nguyên nhân cho thực trạng kể trên là gì?

Tưu chung lại một nguyên nhân lớn nhất là do mục tiêu huấn luyện không rõ ràng cụ thể nên các giáo án, chỉ đạo người huấn luyện không đúng với khả năng và mục đích của công tác huấn luyện an toàn. Nhiều đơn vị còn chưa tách bạch được người lao động và người sử dụng lao động dẫn đến nội dung huấn luyện chung chung xa rời thực tế. Tuy nhiên, bản thân những người huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cũng mắc phải những hạn chế khi vận động như chi phí học cho doanh nghiệp phải xuất hóa đơn mà theo quy định lại không thể xuất, người lao động lương còn chẳng đủ ăn lấy đâu tiền đi học trong khi quản lý của họ lại thiếu trách nhiệm trong công tác này, .... Đến đây, thực sự cần có sự vào cuộc của mọi khía cạnh mọi cấp bậc trong xã hội trong những con người đang từng ngày vẫn giữ vai trò đầu não đưa ra những con đường đi mới, những giải pháp mới mẻ hơn để thực trạng này sẽ thoát li theo một hướng đi cải tiến và tốt hơn trong tương lai. Hãy cùng chung tay để công tác huấn luyện an toàn sẽ đi vào thực tế và đi thẳng vào đời sống của từng con người Việt Nam.