• Chia sẻ
  • Vấn đề thực hành quan trọng trong huấn luyện an toàn

Vấn đề thực hành quan trọng trong huấn luyện an toàn

Huấn luyện an toàn không chỉ đơn giản là giảng viên đứng lớp và giảng dạy cho người lao động những kiến thức cần thiết. Mà những tổ chức huấn luyện an toàn phải cho các học viên thực hành những lý thuyết đã học, thì việc huấn luyện mới có hiệu quả.

 

Cùng với lý thuyết, thực hành trong công tác huấn luyện an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo là huấn luyện người lao động.

Để có một quy trình thực hành tốt, hiệu quả, cơ sở đào tạo phải xây dựng cho mình đầy đủ trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng – điều kiện tiên quyết trong việc thực hành các kiến thức huấn luyện an toàn. Việc vận hành máy móc thiết bị có quy định nghiệm ngặt về an toàn vệ sinh lao động là một trong những vấn đề thực hành quan trọng đòi hỏi luôn phải có dụng cụ hỗ trợ thực hành.

Trong quá trình huấn luyện thực hành, sơ cứu tai nạn lao động có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc cứu người khi xảy ra tai nạn mà công tác huấn luyện an toàn nào cũng đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Học viên cũng luôn có ý thức nghiêm túc về nội dung học tập này. Với đối tượng huấn luyện thuộc nhóm 3, quy trình đạo tạo thực hành nội dung này chiếm đến 2 giờ học, gấp đôi so với các nội dung thực hành khác.

Một trong những vấn đề được chú trọng nhiều ở phần thực hành huấn luyện an toàn phải kể đến chính là các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nội dung này ảnh hưởng lớn và trực tiếp tới an toàn của người lao động bao gồm việc lắp ráp, tháo dỡ các loại máy móc, thiết bị có tên trong danh mục quy định, các công việc trên cao, khu vực nguy hiểm, làm việc tại nơi nguy hiểm, thiếu dưỡng khí hay độc hại…Những môi trường khắc nghiệt và những cách xử lý cho từng tình huống cụ thể.

Đối với huấn luyện an toàn, nội dung thực hành luôn đóng vai trò hết sức quan trọng song hành cùng với lý thuyết để xử lý ổn thỏa nhất mọi tình huống xảy ra, chú trọng từng nội dung quan trọng, cụ thể chính là sự linh hoạt trong quy trình đào tạo an toàn vệ sinh lao động hiện nay. Các cơ sở đào tạo cần tập trung hoàn thiện hơn nữa các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo nền tảng cho sự phát triển hơn nữa uy tín, hiệu quả của cơ sở mình.