• Chia sẻ
  • Vì sao người công nhân cần được huấn luyện an toàn lao động nhiều nhất?

Vì sao người công nhân cần được huấn luyện an toàn lao động nhiều nhất?

Việc huấn luyện an toàn lao động thường được áp dụng cho cả công nhân, quản lý và lãnh đạo công ty nhưng người vì sao người công nhân cần được huấn luyện nhiều và đầy đủ nhất? Dưới đây là một số lý do.

Đầu tiên là người công nhân là những người trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất hàng hóa hay vận hành máy móc. Mức độ gặp tai nạn của người công nhân  là cao nhất trong các vị trí trong công ty. Họ làm việc chung với máy móc thiết bị nên phải là những người cần được tham gia khóa huấn luyện an toàn để đảm bảo được sức khỏe và tính mạng của chính họ và những người khác trong công ty. Khi họ được huấn luyện an toàn thì khi làm việc sự cố ít xảy ra hơn, công việc sẽ ổn định tạo năng suất làm việc cao cho cả công ty.

Thứ hai là nếu có rủi ro xảy ra, những người công nhân sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn so với các cá nhân khác như quản lý hay các lãnh đạo. Các sự cố xảy ra trong công ty chủ yếu đến từ các xưởng, kho chứ rất ít khi xuất phát từ các văn phòng hay phòng họp. Mà những người công nhân lại làm việc ở đây nên khi có sự cố nguy cơ gặp nguy hiểm của họ rất cao. Nên họ cần được huấn luyện để biết cách phòng tránh và khắc phục sự cố kịp thời khi có tai nạn xảy ra.

Một lý do nữa là trong công ty thì thành phần đông đảo nhất là công nhân. Họ có số lượng lớn hơn rất nhiều so với các thành phần khác nên cần thực hiện huấn luyện an toàn cho họ để đảm bảo được tính an toàn vì tỉ lệ gặp sự cố của họ là cao hơn.

Nói vậy không có nghĩa là xem nhẹ việc huấn luyện an toàn cho các thành phần khác trong công ty. Các trưởng phòng, quản lý hay lãnh đạo cũng phải được huấn luyện về an toàn lao động vì sự cố một khi đã xảy ra thì nó không phân biệt bằng cấp hay cấp bậc trong công ty đâu.